Brugsanvisning

Sørg altid for, at flammeudmundingen aldrig kommer i berøring med stearinlysets væge eller andet, idet stearin eller snavs kan tilstoppe flammedysen og få bordlighteren til at tænde dårligere eller slet ikke.

Har du en bordlighter med jet-flamme teknikken, hold bordlighteren i en afstand fra vægen på 0,5 til 1cm. Jet-flamme har nemlig en synlig lille blå indre flamme, men også en mindre synlig ydre-flamme, så derfor tilrådes nævnte afstanden.

Stone bordlighter

Tryk tændingsknappen ned for at tænde og hold den nede for at bevare flammen. Slip tændingsknappen for at slukke flammen.

Sculpture bordlighter

Tryk tændingsknappen ind ved at klemme maven på bordlighteren. Hold maven inde for at bevare flammen og slip tændingsknappen for at slukke flammen.

Slim bordlighter

Skub tændingsknappen frem for at tænde og hold den fremme for at bevare flammen. Slip tændingsknappen for at slukke flammen

Kitchen

Slim Arc

kommer snart

Sådan bruger du bordlighteren

Videoguide Stone

Videoguide Sculpture

Videoguide Slim

Hvilken type lighter gas anbefales

Brug kun en kvalitets butane gas – vi anbefaler en 100% ren butane gas, da den ikke tilstopper ventilen i bordlighteren. Derudover er det en fordel, at bordlighteren er helt tom for gas før påfyldning, idet blanding af forskellige gaskvaliteter kan få lighteren til at brænde dårligere eller slet ikke.

Påfyldning af gas

Påfyldning af gas skal ske udenfor eller i et godt ventileret rum og undlad at ryge ikke samtidig.

Det er bedst at påfylde bordlighteren, hvis den er helt tom – evt. tryk på påfyldningsventilen med spidsen af en lille skruetrækker eller en anden spids genstand, indtil der ikke er mere tryk i lighteren. Så er den klar til at blive påfyldt.

Drej flammejusteringen så langt ned som muligt. Gasrefillen holdes lodret (meget vigtigt), med gasrefillens ventil pegende ned mod bordlighterens påfyldningsventil, som vender lodret opad. Slut gasrefillens ventil til den tilsvarende åbning i din mignis bordlighter. Pres gasrefillen med et fast jævnt tryk, og udfør 3-5 tryk (ca. 2 sekunder for hvert tryk). Imellem hver tryk, fjernes gasrefillen kort for så at blive påført påfyldningsåbningen igen jf. ovenstående beskrivelse. Lad gerne bordlighteren hvile i 1-2 minutter bagefter, så overskudsgassen kan fordampe. Herefter kan bordlighteren anvendes på ny og flammen justeres til ønsket højde.

Hvis gasrefillen og bordlighteren ikke holdes lodret under påfyldningsprocessen, kan der komme luft ind i den forseglede gasbeholder og et vakuum kan forekomme og forårsage at bordlighteren ikke tænder.

Lightergas er brandfarligt, og isende koldt, når det slipper ud i luften under påfyldning – derfor vær meget omhyggelig med at undgå kontakt med huden.

Sådan påfylder du gas på bordlighteren

Videoguide Stone

Videoguide Sculpture

Videoguide Slim

Flammejustering

Hold bordlighteren væk fra ansigtet.

Justér flammen ved at dreje justeringsknappen til venstre (+) for større flamme, og til højre (-) for mindre flamme. Tænd derefter bordlighteren, for at se om flammehøjden passer til det ønskede.

Vær forsigtig, den blå flamme er meget varm.

Sådan justerer du flammen

Videoguide Stone

Videoguide Sculpture

Videoguide Slim

Rengøring og vedligeholdelse

Din mignis bordlighter rengøres nemt med rent varmt vand og evt. mildt opvaskemiddel. En blød og fugtig klud til rengøring er ofte nok. Brug ikke midler som indeholder blegemiddel eller klorin til rengøring, samt pudsemidler med slibende effekt, da overfladen kan blive ridset.

ADVARSEL!

HOLD BORDLIGHTEREN VÆK FRA BØRN.

Hold bordlighteren altid med flammeudmundingen væk fra ansigt/tøj og andre personer.

Må ikke bruges til at antænde cigaretter, cigar eller piber.